Edebiyat

Dilde Yalınlaşma- Yeni Lisan Hareketi

Türk edebiyatı her yüzyılda farklı bir evrim geçirerek günümüze kadar güçlü ve nizamlı bir şekilde gelmiştir. Divan edebiyatından Servet-i Fünun’a kadar bir çok evreden geçen edebiyatımızın Türkçe’nin köklü geçmişinin de yardımıyla benzersiz bir yol katetmiştir. Türk edebiyatını etkileyen, değiştiren ve güzelleştiren Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık akımları 19. yüzyıla damga vurmuştur. Milli edebiyatın doğuşuyla Meşrutiyet bilinçli bir […]