Gündem

Antagonist Çelişki Nedir?

Bir diğer adı uzlaşma çelişkisi olan Antagonist çelişki, birbirine zıt olan sosyal sınıflar arasındaki uyuşmazlığı ifade eder. Antagoniste göre birbirine düşman olan sınıflar hiçbir şekilde aralarında bir uzlaşma bulamazlar. Egemen rolüne sahip olan burjuvazi ile proletarya yani işçi sınıfı yaradılış nedenleriyle birbirinden taban tabana zıttır.

Bir diğerinin kurtuluşu burjuvazinin yıkılışını gerektirirken, burjuvazinin devamlılığını sürdürmesi de işçi sınıfının aynı noktada kalmasıdır. Antagonist çelişkiye göre bu iki sınıf ancak birbiriyle mücadele etmeye başladığında aralarındaki çelişkiyi çözmektedirler.

Çin’deki en büyük çelişkinin toprak sahipleri ve köylüler arasında yaşandığını belirten Mao Zedong bu konu hakkında birçok kez açıklamalarda bulunmuştur. Antagonist çelişki ekseriyetle Vladimir Lenin’in görüşlerini yansıtmaktadır.

İki sınıfın arasındaki zarar ve çıkarlar ancak bir tarafın yok olmasıyla birlikte sonlanacak çelişki sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir