Sosyal İçerikler

Bilinçdışı Psikolojik Çatışmalar- Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik; Sigmund Freud’un psikanalize dayanan bu yaklaşım bireyin kendi içlerindeki bilinçdışı psikolojik çatışmaları üzerine kurulmuştur. İçsel çatışmaların toplum kuralları ile çatışmasından kaynaklandığı savunulmaktadır.

Çocukluk gelişiminde en eski bilimsel çalışmaları öne süren Sigmund Freud’a ait olan psikodinamik yaklaşım bireyin geçmişte yaşadığı ve farkında olmadığı anıların etkisinde kaldığını öne sürer.

Kişi bilinç dışının etkisiyle davranışlarını geliştirir, Freud’a göre kişiliğin yapısı bilinç öncesi ve bilinç dışı düzeylerine ayıran ‘topografi kuramı’ ile açıklamıştır. Freu’a göre kişiliğin yapısını oluşturan üç kuram vardır, bunlar; topografik, yapısal ve psikoseksüel kuramlardır.

Yapısal kuramda kişilik yapısını oluşturan kavramlar; id ( alt benlik), ego (benlik), süperego (üst benlik) olmak üzere bu üç yapı kişilik yapısını oluşturmaktadır.

Psikoseksüel kuramına göre ise kişi davranışlarının oluşmasında ve gelişmesinde en büyük etki cinsel dürtü ve kaçınılmaz ölüm iç güdüsüdür.

Sigmund Freud’a göre insan kişiliği 5 aşama evresinde meydana gelmektedir. 5 aşama doğduğu günden başlayarak kişinin ilerleyen yaşlar dönemlerini ve kazandığı yetileriyle ilişkilendirilmiştir.

1- Oral Dönem ( 0 -18 ay)

2- Anal Dönem (1.5-3 yaş)

3- Fallik Dönem (3-6 yaş)

4- Gizil Dönem ( 6-12 yaş)

5- Ergenlik Dönemi (12-18 yaş)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir