Sosyal İçerikler

Hawthorne Etkisi Nedir?

İnsanların biri onları izlediğini veya gözlemlediğini bildiğinde davranışlarının değiştiğini gösteren kavrama Hawthorne etkisi denir. 1927-1932 yıllarında Elton Mayo başta olmak üzere Fritz J. Roethlisberger ve William J. Dickson isimli endüstri psikologları tarafından Hawthorne’de yer alan Western Electric Şirketi’nde yapılan bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Grup dinamiklerinde gözlenmenin ve birey olarak anılmanın ve sayılmanın kişilerin davranışları üzerindeki etkisini gösteren bir grup psikolojisi kavramıdır. Günümüzde araştırmacılar bir deney sırasında kişilerin yaptıkları işlerin izlenmesini olumlu sonuçları doğran psikolojik bir etki olarak Hawthorne etkisini kabul etmiştir.

Yalnız bu etki verilen işin karmaşık ve zor olduğu durumlarda kişilerin daha çok stres yaşamasına neden olur. Gözlem etkisi işin güçlüğünü arttırdığı gibi izlenmenin verdiği baskıyı da artırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir