Gündem Sosyal İçerikler

Homojen Toplumlarda Değerlerin Yok Oluşu

Ayrı niteliklere sahip kişilerin oluşturduğu geniş gruplara toplum adı verilir. Bir arada yaşayan yaşayan canlılar topluluğu, bünyesinde bulunan kişilerin özelliklerini koruyamadığı, kültürün etkisinde kalarak mesleki uzmanlaşmaya sahip olamadığında homojen toplumu oluşturur.

“Ne bireyin hayatı toplumun tarihinden, ne de toplumun tarihi bireyin hayatından ayrı olarak anlaşılabilir.” Charles Wright Mills

Eski dönemlerde ortaya çıkan kolektif bilinç, kendi kendine yetmekle adlandırılabilirdi. Toplumların büyüyüp modern izler taşımasıyla birlikte dayanışma veya kolektif bilinç yerini büyük bir organizmanın organı unsuru düşüncesine dönüşmüştür. Karşılıklı bağımlılığı doğuran bu durum homojen toplumlarda kişinin değerlerini yok edip bir bütünün parçası olmaya zorlamıştır.

Toplumu iktidarsızlaştıran, değerleriz yozlaştırarak sarsıntılar yaşamasına neden olan en büyük etken asgari müştereklerin olmaması, insanın her şeyi elde etmek istemesinden kaynaklanmaktadır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir