Sosyal İçerikler

Korelasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Olasılık kuramı içerisinde yer alan Korelasyon; iki veya daha fazla raslantısal değişken arasındaki ilişkiyi bulmayı hedefler. Kavramlar arasındaki doğrusal ilişkinin gücü ve yetkesini araştırır. Değişkenle arasındaki ilişki miktarını basit korelasyon veya ikili tekniklerle hesaplar.

Basit korelasyon bir kişiye ait iki ölçümden baz alınarak işi değişken arasındaki ilişkiyi derecelendirir. Çoklu korelasyon iki veya daha fazla değişken kavramın biri sabitlenerek diğerlerine olan ilişkisi saptanır.

Korelasyon negatif, pozitif ve nötr olabilir. Korelasyonun kat sayısı -1 ile 1 arasında değerler alır. Ele aldığımız iki değişkenden biri artarken diğeri azalıyorsa korelasyon negatif bir değer alır. Değişkenlerden biri artarken diğeri de artış gösteriyorsa aralarında pozitif bir korelasyon değeri bulunmaktadır.

Örnek verelim; şiddet eğilimi gösteren insanların düşük zekaya sahip oldukları gözlemlenmiştir. Buradaki iki değişken şiddet eğilimi davranışlar ve zekadır, iki kavram ölçülerek aralarındaki ilişki hesaplanmıştır. Şiddet eğilimi arttıkça zekanın gerilediği yapılan ampirik araştırmalarla gözlenmiş, biri artarken diğeri düşerek negatif bir korelasyon değerine ulaşılmıştır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir