Sosyal İçerikler Gündem

Nihilizm Nedir?

Latince nihil kelimesinden türeyen nihilizm, hiççilik veya yokçuluk anlamlarına gelmektedir. Özgül birçok alt dala ayrılan nihilizm felsefesi her şeyin anlamdan ve değerden yoksunluğunu kısaca hiçliği savunan bir felsefedir.

Rusya’da 19. yüzyıl ortalarında kendine geniş bir taraftar bulunan nihiliz felsefesi Tanrıyla birlikte irade özgürlüğünü reddeder. Bilgi, siyaset ve ahlak alanında kendisine yer bulan nihilizm, bilginin imkanını da yoksayar. Genel geçer bilgiyi reddeden felsefe toplumsal ve kültürel felfese sistemlerini de kabul etmez.

Toplumsal sorunların bilim ile çözülemeyeceğini düşüncesine sahiptir. Nihilizm felsefesini oluşturan temeller yararcılık ve bilimsel usçuluktur. Devleti din ve aile otoritesine karşı bir tutum sergileyen bu felsefe şüpheci bir temele dayalıdır.

Nihilizm ilk olarak Çar II. Alexander’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir