Gündem Sosyal İçerikler

Tarihin İlk Suikastçilerini Yetiştiren Hasan Sabbah’ın Hikâyesi

Orta Çağ’da yaşamış olan Hasan Sabbah günümüzde hayatı halen daha merak edilen bir isimdir. Haşhaşiler tarikatını kuran ve tarihin ilk yaşayan hançer denilen suikastçılarını yetiştiren Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında da büyük bir rol oynamıştır.

İran’da 1050 tarihinde doğduğu bilinen Sabbah, Kum şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası tanınan âlimlerden biriydi ve eğitimi üzerine düşerek, Sabbah’ın felsefi bilimler olmak üzere birçok bilim alanında bilgi sahibi olmasını sağladı.  Muvaffak-Lidînillâh en-Nîsâbûrî’nin derslerine devam ederken en iyi arkadaşlarının Ömer Hayyam ve Selçuklu Baş Vezir Nizamülmülk olduğu bilinmektedir.

Bu üç arkadaş aralarında bir yemin ederek ilk kim güç ve kudret sahibi olursa diğerlerine de yardım edeceği hakkında rivayetler vardır. Aralarında ilk ikbal ve servet sahibi olan Nizamülmülk’ün Hasan Sabbah’ı saraya aldırmış ancak kendi mevkisine göz dikmesi yüzünden Sultan Melikşah’ın gözünden düşürerek saraydan uzaklaştırdığı rivayet edilir.

İlme istidadı olan Hasan Sabbah, din alimleri olan dâîlerin şehri olan Rey’e yerleşerek burada eğitim almaya başladı. Fâtımî dâîsi Emîre Zarrâb iel tanışarak İsmâiliyye mezhebine intisap eden Sabbah, esrâr-ı ilâhiyyeyi öğrenmek için Mısır’a gitti.

1081 yılında İsfahan’a ulaşarak Bâtınîliğin propagandasını yapmış, dağdaki savaşçı muharipleri saflarına çekmiş, yöre halkını gönderdiği dâîlerle kazandı. Beldetü’l-ikbâl adını verdiği Alamut Kalesi’ni ele geçirerek yaptırdığı soğuk hava depoları sayesinde yiyeceklerin uzun zaman bozulmasını engelleyerek kaleyi kuşatmalara karşı güçlendirmiştir.

Alamut kalesini karargah olarak kullanan Hasan Sabbah, müridlerine eğitim ve öğretimi yasaklayarak, kendisini de Peygamber olarak tanıtmış ve cenneti vaat etmiştir. Müritlerine haşîş (esrar) vererek cennetini yaşattığını söyleyerek eli hançerli suikastçilere dönüştürmüştür.

Hasan Sabbah’a intisap edip öğretileriyle eğitilen fedaiyelere haşşâşîn denilmekteydi. Batı diline assassin olarak geçen bu kelime suikastçı, gizli katil anlamıyla geçmiştir.

Kurduğu haşhaşi tarikatını dini ve siyası unsurlarla bezeyerek, görüşlerini halka zorla benimsetmiş bu sayede tarikatı uzun ömürlü olmuştur. Eğitti fidâîlere önce cenneti vaat ederek dünyada bu mutluluğu tatmaları için esrar içiriyor canlı hançerler olarak kullanıyordu. Kendi adamlarından biri olan Ebû Tâhir Arrânî fedaisine Nizâmülmülk’ü öldürtmüştür.

Cebir, geometri, felsefe, astronomi, sihir ilimlerine vakıf olan Sabah Sabbah, kurduğu teşkilatı ile yıllarca fedaileri sayesinde dehşet saçmıştır. Mevkisi yüksek şahsiyetleri fedailerini kullanarak katletmiş, Selçuklu Devleti yönetimini yandaşlarını ve ona inanları kullanarak karıştırmıştır.

Alamut Kalesi’nden yönettiği örgütünü 35 yıl yöneten Hasan Sabbah, 23 Mayıs 1124’de ölmüştür. Kendi oğullarından birinin en iyi müttefiki Hüseyin Kâinî öldürmesi suçundan boynunu vurdurarak öldürdüğü bilinmektedir. Müritlerini itaat ve sadakat temelinde  imâm-ı ma’sûm öğretisiyle yönetmiştir.

Ölmeden önce kendi hayatını kaleme aldığı Sergüzeşt-i Seyyidinâ eserini yazmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir